Základní škola
Mateřská škola
ŠD Školní družina
ŠJ Školní jídelna

Aktuality

Archív

Pavilony školy

Součástí školy

bg_soucast_jedna
Základní škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „DUHA 2016“ platný od 1.9. 2016.

bg_soucast_dva
Mateřská škola

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, vycházejí ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

bg_soucast_tri
Školní družina

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků Základní školy a Mateřské školy Křinec. Družina vykonává svou činnost pouze ve dnech školního vyučování.

Stravné od 1.9.2023
Školní jídelna

Školní jídelna Základní a Mateřské školy je určená především ke stravování žáků, zaměstnanců školy, případně cizích strávníků.