Školská rada

Složení školské rady 2021 – 24

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání rady svolává její předseda, pouze první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.
V roce 2007 zastupitelstvo městyse Křinec schválilo počet členů školské rady a to na tři.

Ve volbách v roce 2021 byli zvoleni: 

Rostislav Horák  Předseda školské rady
Milan Moc Člen školské rady
Andrea Krmenčíková Člen školské rady

Školská rada zápis 17. 10. 2023

Školská rada zápis 1. 9. 2023 

Školská rada zápis 12. 10. 2022 

Školská rada zápis 20. 10. 2021

Školská rada zápis 31. 8. 2021

Školská rada zápis z ustavující schůze 29. 6. 2021