Zájmové kroužky

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Kroužek Jméno vedoucího Den Čas
Kroužek španělštiny pro 2. st. Tuláčková Kateřina pondělí 13.20 – 14.00
Kroužek keramiky Vošická Světlana pondělí 12.30 – 13.30
Rybářský kroužek Moucha Vratislav pondělí (S/L) 13.10 – 13.55
Kroužek vybíjené Brzobohatá Pavlína čtvrtek 13.15 – 14.00
Florbal, fotbal Veverka Tomáš úterý 13.15 – 14.00
Matematika pro 9. ročník Jeníková Marie úterý 13.15 – 13.55
Angličtina hravě Fančíková Jana čtvrtek 12.30 – 13.15
Učíme se spolu Boháčková Martina čtvrtek 12.20 – 14.00
Keramika pro dospělé Vošická Světlana pondělí (S/L) 17.00 – 19.00
Taneční kroužek Svěcený Petr pondělí 14.00 – 15.00  
Tchoukball Vele Jitka středa 14.00 – 15.00