Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2022/23

Kroužek Jméno vedoucího Den Čas
       
Kroužek španělštiny Tuláčková pondělí 13.15 – 14.00
Keramika pro I. stupeň Vošická pondělí 13.30 – 14.30
Rybářský kroužek Moucha pondělí (S/L) 13.15 – 14.00
Míčové hry Raška středa 13.15 – 14.00
Florbal, fotbal Veverka úterý 13.15 – 14.00
Hlídka první pomoci I. st. Jeníková středa (S/L) 12.45 – 13.30
Hlídka první pomoci II. st. Jeníková středa (S/L) 13.15 – 14.00
Angličtina hravě 1 Fančíková středa 12.20 – 13.05
Angličtina hravě 2 Fančíková čtvrtek 13.15 – 14.00
Šachový kroužek  Mrázek bude upřesněno bude upřesněno
Keramika pro dospělé Vošická pondělí (S/L) 17.00 – 19.00
Taneční kroužek Svěcený pondělí 14.00 – 15.00
Tchoukball Zahradníková čtvrtek 13.15 – 14.15