Pedagogové ZŠ

Vedení školy
Mgr. Tomáš Veverka ředitel školy
email: reditel@zskrinec.cz učí: M, Tv
Mgr. Andrea Krmenčíková zástupce ředitele školy, výchovný poradce
email: krmencikova@zskrinec.cz učí: Př, Ch
Eva Plášilová zástupce ředitele školy
email: plasilova@zskrinec.cz učí: Nj, D, Vo

 

1. stupeň
Mgr. Marie Jeníková třídní učitelka 1. třídy, metodik prevence soc. patolog. jevů
email: jenikova@zskrinec.cz učí: 1. stupeň, M
Mgr. Pavlína Brzobohatá třídní učitelka 2. třídy
email: brzobohata@zskrinec.cz učí: 1. stupeň
Mgr. Jana Jislová třídní učitelka 3. třídy
email: jislova@zskrinec.cz učí: 1. stupeň
Mgr. Světlana Vošická třídní učitelka 4. třídy
email: vosicka@zskrinec.cz učí: 1. stupeň
Mgr. Veronika Novotná třídní učitelka 5. třídy
email: novotna@zskrinec.cz učí: 1. stupeň

 

2. stupeň
Mgr. Jan Raška třídní učitel 6.A třídy
email: raska@zskrinec.cz učí: Tv, Z, IKT, Čsp, PVP(Sportovní hry)
Mgr. Luboš Borecký třídní učitel 6.B třídy
email: borecky@zskrinec.cz učí: F, M, PVP(Základy výživy)
Ing. Kateřina Tuláčková třídní učitelka 7.A třídy
email: tulackova@zskrinec.cz učí: M, Aj, Z, PVP (Seminář z anglického jazyka)
Mgr. Jana Sobotová třídní učitelka 7.B třídy
email: sobotova@zskrinec.cz učí: Vl, D, Vo, Čsp, Vv 
Mgr. Michaela Antošová třídní učitelka 8.A třídy
email: antosova@zskrinec.cz učí: 1. stupeň, Aj, Nj
Mgr. Šárka Bebutová třídní učitelka 8.B třídy
email: bebutova@zskrinec.cz učí: Čj, Hv, PVP (Seminář z Čj pro 9.)
Ing. Jaroslav Pulda třídní učitel 9.A třídy
email: pulda@zskrinec.cz učí: M, F, PVP (Základy programování)
Mgr. Veronika Petříková třídní učitelka 9.B třídy
email: petrikova@zskrinec.cz učí: Př, Ch, Čsp, F, PVP (Chemie v experimentech), 

 

Další pedagogové
Mgr. Erika Bebutová učitelka
email: bebutovae@zskrinec.cz učí: Čj, Tv
Bc. Lenka Doušová učitelka
email: dousova@zskrinec.cz učí: Čj, Vo, Vv, IKT
Mgr. Jana Fančíková učitelka
email: fancikova@zskrinec.cz učí: Aj, M, Ikt, Přv, Hv
Mgr. Ludmila Hájková učitelka
email: hajkova@zskrinec.cz učí: Čj, D, Z
Vladimír Hojsák učitel
email: hojsak@zskrinec.cz učí: Čj, F, Čsp
Romana Zvěřinová učitelka
email: zverinova@zskrinec.cz učí: Hv, Vv, Z, PVP (Základy Administrativy), 

 

Asistenti  pedagoga
Martina Boháčková asistentka pedagoga
email: bohackova@zskrinec.cz  
Martina Janečková asistentka pedagoga
email: janeckova@zskrinec.cz  
Eliška Janouchová asistentka pedagoga
email: janouchova@zskrinec.cz  
Lenka Reichová asistentka pedagoga
email: reichova@zskrinec.cz  
Jana Radoňová asistentka pedagoga
email: radonova@zskrinec.cz  
Miroslava Žáková asistentka pedagoga
email: zakova@zskrinec.cz  
Romana Zvěřinová asistentka pedagoga
email: zverinova@zskrinec.cz  

 

Příležitosti
Hledáme kvalifikované pedagogy