Provoz MŠ od 12. dubna 2021
Mimořádné opatření MZ

Manuál k provozu škol  zde

Od pondělí 12. dubna 2021

začne probíhat výuka předškoláků v MŠ. Ostatní děti budou nadále vzdělávány distančně.

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Vybrané profese, kterých se toto opatření týká, jsou uvedeny v dokumentu "Manuál k provozu škol" strana 12 textu, § Vybrané profese. Odkaz na manuál je v levém sloupci tohoto sdělení.

Rozpis distanční výuky bude probíhat podle pokynů, které jsou umístěny v levém sloupci - Nabídka Třídy MŠ.

Předškoláci budou při příchodu do MŠ pravidelně vždy v pondělí a ve čtvrtek testováni na COVID-19.

V Křinci 7. dubna 2021

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
Jak bude testování probíhat v MŠ
Mimořádné opatření MZ

Testování bude prováděno po příchodu dítěte do MŠ vždy v pondělí a čtvrtek v označených místnostech v přízemí MŠ.

• Po příchodu do MŠ si zákonný zástupce s dítětem vydesinfikují ruce, posadí se k určenému místu a obdrží test

• Podle návodu provedou testování

• Při negativním výsledku půjde dítě dál do třídy, při pozitivním si zákonný zástupce odvede dítě domů

• Pokud bude pozitivní dítě v pondělí, odchází do karantény samo, pokud ve čtvrtek, musí odejít celá třída

• V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy

• Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře nebo KHS

• Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci.

Veškeré další podrobné informace najdete na webových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice. V případě dalších nejasností se neváhejte obrátit na vedení MŠ nebo na třídní učitelky.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

 
Provoz MŠ od 27. února do 11.dubna 2021
Mimořádné opatření MZ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.2. 2021 přijala opatření, na základě kterého se

zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ. 

Toto opatření platí od 27.2 do 11.4. 2021.

Distanční výuka bude probíhat podle pokynů, které jsou uvedeny pro každou třídu v levém sloupci - Nabídka Třídy MŠ.

 

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
Zápis do 1. třídy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - DOC formát

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - PDF formát

Žádost o odklad povinné školní docházky - DOC formát

Žádost o odklad povinné školní docházky - PDF formát

Zápisní list - DOC formát

Zápisní list - PDF formát

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2021/2022 se  uskuteční dne

21.4.2021 od 14hod. do 17hod.

  • Pro koho?
  • • pro děti narozené v období od 1.9.2014 do 31.8.2015
  • • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
  • Jak na to?
  • • Dostavte se se svým dítětem 21.4.2020 od 14:00 do 17:00 hod. k zápisu do ZŠ Křinec (rozpis termínů bude opět k dispozici v MŠ).
  • • Vezměte si sebou svůj OP a rodný list dítěte.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, je nutné, abyste podklady (vyšetření a doporučení PPP nebo SPC a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa) přinesli k zápisu.

Organizace zápisu se může s ohledem na aktuální epidemickou situaci změnit.

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením lze předpokládat, že zápis proběhne pouze distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole. O jakékoli další případné změně formy zápisu budete včas informováni na webu školy.

Z důvodu uzavření MŠ v měsíci březnu je nutné doručit požadované „zápisové“ dokumenty přímo do základní školy v termínu 1. – 30. dubna 2021.

Dokumenty jsou ke stažení na webu školy (sloupec vlevo u této zprávy).

1) V případě, že dítě nastoupí do 1. třídy: Žádost o přijetí, Zápisní list a kopii rodného listu dítěte

2) V případě, že budete žádat o odklad: Žádost o odklad a patřičná doporučení

Vše můžete doručit do školy některým z následujících způsobů:

- do datové schránky školy (ID schránky je xmcu5rx)

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze poslat jen prostý mail)

- poštou

- osobním podáním ve škole (Školní 301, Křinec)

Škola zahájí správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky po obdržení „zápisových“ dokumentů.


 

Vážení rodiče,

připomínáme Vám platbu (zálohu) na stravné – číslo účtu: 22 00 50 99 43/2010

Děti do 6 let: - polodenní - 640,- Kč, celodenní - 840,- Kč

Děti nad 6 let: - polodenní - 760,- Kč, celodenní - 960,- Kč

Platba musí být provedena do konce srpna 2020, pokud chcete, aby Vaše dítě nastoupilo od září do mateřské školy.

Úhrada školného

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce podle stanoveného harmonogramu (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Harmonogram úhrad školného

  • -  v září na období září – prosinec, tj. 4 měsíce (do 14.9. 2020 – 1300,- Kč)
  • -  v lednu na období leden – březen, tj. 3 měsíce (do 14.1. 2021 – 975,- Kč)
  • -  v dubnu na období duben – červen, tj. 3 měsíce (do 14.4. 2021 – 975,- Kč)

Školné je nutné uhradit ve stanovených termínech,

preferujeme uhradit částku na celý školní rok 3250,-Kč

Školné lze hradit:

Bezhotovostně: na účet č. 22 00 50 99 43/2010

Pro správnou identifikaci platby je nutné do poznámky uvést: příjmení a jméno dítěte.

Kompletní dokument ke stažení ve formátu pdf zde.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 46

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 39 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů