Dopravní hřiště – 4. ročník

Dne  30.10.2023  jeli žáci 4. ročníku na dopravní  hřiště do Nymburka.

Pod vedením paní Cibulkové si v učebně  nejprve zopakovali  pravidla silničního provozu,  dopravní značky a křižovatky .  Potom  je  čekala praktická část,  tou byla  jízda na kole  na dopravním hřišti. Propojit  teoretické znalosti  s praxí  bylo pro ně zpočátku obtížné, později  se  zlepšovali. Celé  dopoledne  bylo velmi podnětné  a  děti  si všechny aktivity užily.

S. Vošická

Zanechte komentář