Malování kávou

Věděli jste, že káva není pouze na pití, ale lze s ní také malovat? Tuto netradiční techniku jsme si vyzkoušeli s žáky čtvrté třídy. Nejdříve byli trochu překvapení, ale když jsem jim ukázala, jaké krásné odstíny hnědé lze z kávy vytvořit, začali se na práci těšit. Jelikož jsme se ve vlastivědě učili o Karlu IV., téma se nám přímo nabízelo, byly to stavby spojené s otcem vlasti. Tak jsme si je zkusili nejdříve tužkou nakreslit a poté vybarvit kávou. Jak dobře víme, Karel IV. také nechal zhotovit korunovační klenoty. O hodině ČSP jsme si tedy vyrobili svatováclavskou korunu.  

                                                                       Mgr. Veronika Novotná

Zanechte komentář