Městská policie ve škole

Ve dnech 9., 11. a 16. října jsme měli možnost na naší škole přivítat městské policisty z Nymburka. Jejich návštěva přinesla žákům neocenitelnou příležitost seznámit se s policejní prací. Děti z prvního stupně si na plyšových a gumových zvířatech vyzkoušely odchyt hada či psa. S druhostupňovými žáky policisté hovořili o palčivých tématech, jako je drogová prevence či důsledky plynoucí z nabytí trestní odpovědnosti. Celá interakce přinesla chlapcům a dívkám nejen nové poznatky, ale také jim pomohla lépe porozumět výzvám a rizikům, kterým mohou čelit ve svém každodenním životě. Jsme vděčni pracovníkům Městské policie Nymburk za jejich ochotu a angažovanost při vzdělávání našich žáků v oblasti bezpečnosti a prevence.

Kateřina Tuláčková

Zanechte komentář