Obhajoby absolventských prací

V úterý 23. 5. 2023 prezentovali žáci devátých ročníků své absolventské práce. Slavnostní odpoledne bylo tematicky velmi pestré. Žáky přišli podpořit nejen spolužáci z nižších ročníků, ale také rodiče a další rodinní příslušníci. Doufáme, že v následujících letech se tato akce stane hezkou tradicí.

Zanechte komentář