Pasování na Rytíře čtenářského řádu

Dne 16. září 2021 byli žáci 2. třídy v knihovně v Křinci slavnostně

pasováni na Rytíře čtenářského řádu.

Do království knih děti přivítal šašek Háček, její výsost královna Abeceda a rytíř Písmenko. Před samotným aktem pasování, malí čtenáři museli předvést své dovednosti. Všichni uspěli výborně. Jako odměnu si děti odnesly knihu První školní výlet od Michaely Fišarové s ilustracemi Anety Žabkové. Od královny Abecedy dostali šerpu a glejt, který je opravňuje k získání čtenářského průkazu zdarma v křinecké knihovně s platností na 1 rok.

Novým rytířům Čtenářského řádu přejeme hodně příjemných chvil strávených ve společnosti knížek.

Světlana Vošická

Zanechte komentář