Ptačí den – 2.třída

Dne 24.3.2022

děti ze 2. třídy prožívaly Ptačí den.

A jako ptáčci v přírodě se účastnily různých aktivit např. poslouchaly pohádku O statečném ptáčkovi, přečetly si příběh O hladovém ptáčkovi a zabývaly se tím, čím se ptáci živí. Vyhledávaly na kartičkách různé druhy ptáků a spojovaly je s jejich jménem. Další blok činností probíhal venku v lesíku a na školní zahradě. Žáci pozorovali ptáky a poslouchali jejich zpěv. Dalším úkolem bylo nasbírat materiál na stavbu ptačího hnízda. Na konec si děti s chutí zahrály pohybovou hru Ptáci na krmítku. Jejich úkolem bylo posbírat co nejvíce zrníček , překonat nástrahy v podobě číhajících koček a zrnka bezpečně dopravit do hnízda. Během toho dne se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací z ptačí říše a celé dopoledne si náramně užily.

S.Vošická

Zanechte komentář