Pavilon A

V pavilonu A je pět kmenových tříd pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna vybavená výškově nastavitelnou interaktivní tabulí. Všechny třídy prvního stupně jsou vybaveny novým nábytkem, včetně moderních tabulí a dataprojektorů. Ve všech třídách jsou od roku 2018 nově zrekonstruované parkety, nová svítidla a obklady s novými umyvadly. Celý pavilon A byl v roce 2014 zateplen. Během letních prázdnin 2019 byla položena nová střecha nad pavilonem A. Ve dvou třídách 1. stupně byly na jaře roku 2020 vyměněny dataprojektory.

Author:

Základní škola a Mateřská škola Křinec – příspěvková organizace. Školní 301, 289 33 Křinec.