bg_obr_02
Pavilon A

V pavilonu A je pět kmenových tříd pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna vybavená výškově nastavitelnou interaktivní tabulí. Všechny třídy prvního stupně jsou vybaveny novým nábytkem, včetně moderních tabulí a dataprojektorů. Ve všech třídách jsou od roku 2018 nově zrekonstruované parkety, nová svítidla a obklady s novými umyvadly. Celý pavilon A byl […]

bg_obr_03
Pavilon B

V pavilonu B jsou čtyři kmenové učebny pro 6. až 9. ročník, učebna informatiky a učebna pro sportovní aktivity (malá tělocvična), vybavená pro výuku gymnastiky.  Kmenové učebny na druhém stupni jsou rovněž vybaveny novým nábytkem a ve dvou případech i interaktivní tabulí. Ostatní učebny disponují dataprojektorem. Postupně dochází k obměně podlahových krytin na celém pavilonu […]

bg_obr_01
Pavilon C

V pavilonu C je tělocvična, jedno oddělení družiny, kuchyně a školní jídelna. Již v roce 2006 proběhla celková rekonstrukce školní kuchyně. Koncem roku 2015 jsme novým nábytkem vybavili první oddělení družiny a kancelář vedoucí školní jídelny. Zároveň se pořídily do školní jídelny nové židle. V roce 2016 byla položena nová střecha nad pavilonem C. Od […]

bg_zskrinec_two
Pavilon D

V pavilonu D jsou dvě kmenové učebny a odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu, cvičná kuchyňka, družina, dílna, pracovna výchovného poradce a kancelář ekonomky školy. Od roku 2012 je ve školní dílně keramická pec, která je využívána nejen při pracovních činnostech, ale i pro zájmovou činnost našich žáků a jejich rodičů. V roce […]