Pavilon D

V pavilonu D jsou dvě kmenové učebny a odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu, cvičná kuchyňka, družina, dílna, pracovna výchovného poradce a kancelář ekonomky školy. Od roku 2012 je ve školní dílně keramická pec, která je využívána nejen při pracovních činnostech, ale i pro zájmovou činnost našich žáků a jejich rodičů. V roce 2014 došlo ke kompletní opravě střechy nad pavilonem D. V roce 2016 byl celý pavilon D zateplen. Učebna přírodopisu byla v roce 2017 přestavěna na druhé oddělení školní družiny.

Author:

Základní škola a Mateřská škola Křinec – příspěvková organizace. Školní 301, 289 33 Křinec.