Pavilon B

V pavilonu B jsou čtyři kmenové učebny pro 6. až 9. ročník, učebna informatiky a učebna pro sportovní aktivity (malá tělocvična), vybavená pro výuku gymnastiky.  Kmenové učebny na druhém stupni jsou rovněž vybaveny novým nábytkem a ve dvou případech i interaktivní tabulí. Ostatní učebny disponují dataprojektorem.
Postupně dochází k obměně podlahových krytin na celém pavilonu B. Koncem roku 2013 došlo k výměně nábytku v ředitelně školy. V červenci a srpnu 2015 byl celý pavilon B zateplen.

Author:

Základní škola a Mateřská škola Křinec – příspěvková organizace. Školní 301, 289 33 Křinec.