Výroba a hra na rytmické hudební nástroje

V pondělí 25. dubna 2022 děti z 2. třídy se účastnily projektového dne s odborníkem na téma Výroba a hra na rytmické hudební nástroje. Žáci se seznámili s mnoha zajímavými a pro ně neznámými nástroji např. dešťové hole, dřívka, ozvučné žabičky, drhla, tibetské misky, rumba koule, tibetské zvonky, rolničky, šamanské bubny, djembe bubny. Na všechny hudební nástroje […]